Karbür kesici takımların üretimi işlemlerinde, çatlak oluşumunu önlemek için dikkatli olunması gereken dört ana konuyu şöyle sıralayabiliriz:

 

 1. Kesici yüzey ve bıçak kalınlığı arasındaki farkın belirsizleşmesi: bıçağın alt kısmının kalınlığı ile kesici yüzeyin kalınlığından bir buçuk kat daha fazla olmalı. Hatta kalınlığın iki katını geçmesi en iyisidir.
 2. Kaynaklama sırasında kesici yüzey çok fazla olmamak kaydıyla pişirilmelidir ve kaynaklanan yüzeye doğru bakır akıtılmalıdır. Diğer bir deyişle gerçek bir kaynak söz konusu olamaz.
 3. Kaynaklamadan sonra soğutma işlemi yavaşça yapılmalı. Hatta en iyi sonucu elde etmek için kesici yüzey kaynaklandıktan sonra sarı kum ile kaplanmalı ve 12 saat bekletildikten sonra kullanılmalıdır.
 4. Kesme işlemi sırasında su kullanılmaz, gerektiğinde hava soğutmadan faydalanılır. Kesici yüzey aşırı ısındığında kesim durmalıdır. Böylece bıçağın sertliği ve tokluğu korunur.

Dikkat edilmesi gereken en önemli hususlar arasında ise sertlik, ısı ve ani sıcaklık değişiklikleri arasındaki farktır.

Örnek vermek gerekirse;

Soğutma sıvısı (Sentetik ya da Mineral katkılı) veya Bor yağı gibi soğutma ve kesmeyi kolaylaştıran kullanımı esnasında karbür freze veya elmas ucun kesme esnasında temas ettiği yüzeydeki ısınma ve bu yüzeye sıvının temas edememesidir. Sıvının her ne olursa olsun su veya kompozisyon, özellikle keskin köşeli alanlar çok dar ise (<0.5mm) sıvının burada hareketi çok zordur ve devir yağamayacağından dolayı o noktayı soğutma durumu mümkün değildir. Soğutulamayan ve devamlı kesme işlemi yapan takım (uç ya da freze) operasyonel olarak bulunduğu konumdan farklı bir konuma geçer ve soğutma sıvısı ile ani olarak buluşursa, yimne ani olarak soğuyacağından ve kesme esnasında darbe ve kuvvet faktörleri de olacağı için orada çok yüksek oranda çatlama söz konusu olacaktır. Bu tip çatlamaları önlemek için kesici takım herhangi bir soğutma sıvısı olmadan, sadece işlenen malzemenin talaşını uzaklaştırma ve kısmi soğutma için yüksek basınçlı hava üflenmelidir.

 

Karbür (Elmas) uç (insert) ve Frezelerde çatlak oluşumunun engellemenin çözümü

Yalnızca hava ile soğutma yapılacak ise dikkat edilmesi gereken noktalar;

 1. Kesici takım hava ile soğutmaya uygun

 2. İş parçası yüksek sıcaklıklarda şekil ve kimyasal yapı değiştirmemeye uygun. (Alüminyum, Kauçuk, Lastik ve Plastik türevi iş parçaları işleme sonucu oluşan yüksek sıcaklıklarda şekil değiştirebilirler).

olmalıdır.

 

Yalnızca Sıvı (Bor yağı veya Sentetik soğutma sıvısı) ile soğutma yapılacak ise dikkat edilmesi gereken noktalar;

 1. Kesici Takımınızın ucu radüslü veya pahlı olmalı.

 2. Soğutma sıvısı her daim yüksek basınç ile püskürtülmeli

 3. Soğutma sıvısı tam olarak kesici takımın kesme yüzeyine denk gelmeli

 4. Eğer tezgahınızda içten soğutma (inner coolant) özelliği varsa yine içten soğutma özelliği olan kesici takım tercih edilmeli.

 

Belirtmek isteriz ki, Kesici Takımın da hava ile soğutmaya uygun olması gerekmektedir. 

 1. Cobalt oranı yüksek,
 2. Tercihen kesme yapan ağızları (köşeleri) radüslü veya pahlı olmalı,

WC – Co karbür kesici takımlar sertlik ve tokluk seviyeleriyle benzersiz bir avantaja sahiptir. Tungsten karbür (WC) korindon ve alüminadan daha fazla yüksek sertlik derecesine sahiptir ve sertlik derecesi çalışma sırasında oluşan yüksek ısı koşullarında nadiren düşer. Bununla birlikte kesici takımlar için hayati öneme sahip olan tokluk seviyesinden yoksundur. Tungsten karbürü yüksek sertlikte kullanabilmek için ve tokluğunu arttırabilmek amacıyla insanlar tungten karbüre metal kaynatırlar. Böylece HSS’den daha sert bir malzeme elde edilir. Aynı zamanda bu yeni malzeme çoğu işleme çalışmalarında kesme kuvvetine dayanır. Ayrıca ilaveten, kesme sıcaklığının yüksek hızda işleme yaparken kesme ısısının yükselmesine dayanabilir.